Ansök om bygglov – så funkar det

När du ska bygga nytt, göra stora förändringar eller bygga ut behöver du ansöka om ett bygglov. Bygglovet ansöker du om hos byggnadsnämnden i den kommun som du tillhör. Innan du får ett slutbesked är det viktigt att du inte sätter igång med något bygge, eftersom du kan bli tvungen att riva hela arbetet om ansökan inte blir godkänd.

Så kommer du igång med ansökan

Som tidigare nämnt är det byggnadsnämnden som du ska vända dig till när du vill ansöka om ett bygglov. Här är det viktigt att ansökan är skriftlig och att du får med viktig information, t.ex. uppgifter och ritningar. Du använder dig av de blanketter som är specifikt framtagna för ändamålet alternativt ansöker via e-tjänster.

Bygglov och ansökningsprocess

Att ansöka om ett bygglov kan ta mycket lång tid och därför är det viktigt att du inte drar ut på processen mer än nödvändigt. Föst ska du se till att ha alla uppgifter du behöver till själva ansökan och därefter sker en första bedömning innan du får ditt mottagarbevis. Efter mottagarbeviset ska ansökan prövas och ett besluts ska tas. Byggnadsnämnden ska därefter hålla ett teknisk samråd innan du får ditt startbesked. Slutbeskedet får du först efter byggnadsnämnden gjort ett platsbesök och haft ett slutsamråd.