Vikten av att skriva avtal

När du ska anlita en hantverkare finns det få saker som är lika viktiga som att skriva avtal. Ett avtal är ett bevis på det som du och hantverkaren har kommit överens om och är avgörande om det skulle uppstå en tvist mellan er. Utan ett avtal finns det inget sätt för dig att bevisa varken arbetsomfattning, arbetsmoment, tidsåtgång eller priser som är överenskommet.

Att skriva avtal är A och O, men det är minst lika viktigt att båda parter signerar avtalet. Om endast en av er har skrivit under anses avtalet vara ogiltigt och kan således inte refereras till. Det bästa är alltid att skriva avtal så fort ni har kommit överens om vad det är som ska utföras och du har fått en offert från hantverkaren. Både du och hantverkaren ska sedan erhålla en kopia.

Obs! Se till att du läser igenom avtalet noga innan du väljer att skriva under. Du har rätt att be om att få vänta med signering och kunna titta igenom avtalet i lugn och ro. Det är heller inte ovanligt att be en jurist att titta igenom det innan du signerar.

Så väljer du rätt hantverkare

Oavsett om du planerar att bygga ett hus, bygga en altan, renovera badrummet eller vill konvertera källaren till ett TV-rum är det viktigt att du tar hjälp av en professionell hantverkare. En hantverkare har inte bara tillgång till rätt typ av verktyg, utan har också kunskapen, utbildningen och erfarenheten som krävs för att klara av uppgiften på ett fackmannamässigt sätt.

I Sverige finns det gott om riktigt bra och seriösa hantverkare att välja mellan, men det finns också många blufföretag som inte har rätt utbildning eller behörighet. När du ska välja en hantverkare är det mycket viktigt att du inte bara efterfrågar offerter för att få en tydlig och klar prisbild, utan att du även har koll på försäkringar, F-skatt, referenser och hantverkarens behörighet.

F-skatt och försäkringar

Se till att du väljer en hantverkare som har sina papper i ordning. På Råd&Rön kan du hitta bra information om hantverkare och företag, som hjälper dig att välja rätt. Den hantverkare som du väljer ska kunna erbjuda en trygg ansvarsförsäkring och betala F-skatt så att du kan nyttja ROT-avdraget.

Behörighet och utbildning

Anlita aldrig en hantverkare som inte har bevisad utbildning och behörighet för uppgiften. Det kan sluta med att du får ett resultat som du inte är nöjd med eller som kommer att innebära problem för dig i framtiden. Kontrollera utbildning redan innan du efterfrågar en offert.

Referenser och offert

En professionell och seriös hantverkare ska kunna erbjuda dig kostnadsfri offert och kontaktinformation till referenskunder. Detta är dock något som du själv kommer behöva efterfråga. Se till att ta in offerter från flera företag och kontakta de referenser som du har fått. Finns inga referenser bör du undvika hantverkaren i fråga.

Bygga hus från grunden – att tänka på!

Att bygga ett eget hus från grunden är något som många drömmer om. När du bygger ett eget hus har du möjlighet att förverkliga alla dina drömmar och idéer. Du kan således bygga ett hus som kommer att skänka både livskvalitet och glädje till hela din familj och under många år framöver.

Husplacering

Se till att du placerar huset på ett sätt så du utnyttjar marken bäst. Hur ser det ut? Är det sluttande terräng eller är den brant? Hur stor yta har du att arbeta med och finns det några bestämmelser för nyttjandegraden?

Bygg energieffektivt

Det är viktigt att din bostad blir både miljövänlig och energieffektiv, samtidigt som det inte får påverka bruksvärdet. Satsa gärna på fönster med lågt U-värde och som har en bra värmeisolering. Du kan även använda dig av tjockare väggar på huset såväl som djupare fönsternischer.

Ljusinsläpp

Ett hem som är mörkt och murrigt kommer vara svårt att trivas i och därför bör du alltid ta hänsyn till ljusinsläppet. Se till att det finns ordentligt med fönsterytor och glas, utan att grannar får för mycket insyn. Här är det viktigt att du även tänker på värme såväl som solskydd, så att hemmet inte blir en bastu under sommarmånaderna.

Ansök om bygglov – så funkar det

När du ska bygga nytt, göra stora förändringar eller bygga ut behöver du ansöka om ett bygglov. Bygglovet ansöker du om hos byggnadsnämnden i den kommun som du tillhör. Innan du får ett slutbesked är det viktigt att du inte sätter igång med något bygge, eftersom du kan bli tvungen att riva hela arbetet om ansökan inte blir godkänd.

Så kommer du igång med ansökan

Som tidigare nämnt är det byggnadsnämnden som du ska vända dig till när du vill ansöka om ett bygglov. Här är det viktigt att ansökan är skriftlig och att du får med viktig information, t.ex. uppgifter och ritningar. Du använder dig av de blanketter som är specifikt framtagna för ändamålet alternativt ansöker via e-tjänster.

Bygglov och ansökningsprocess

Att ansöka om ett bygglov kan ta mycket lång tid och därför är det viktigt att du inte drar ut på processen mer än nödvändigt. Föst ska du se till att ha alla uppgifter du behöver till själva ansökan och därefter sker en första bedömning innan du får ditt mottagarbevis. Efter mottagarbeviset ska ansökan prövas och ett besluts ska tas. Byggnadsnämnden ska därefter hålla ett teknisk samråd innan du får ditt startbesked. Slutbeskedet får du först efter byggnadsnämnden gjort ett platsbesök och haft ett slutsamråd.

Renovera fasaden

Är det dags att renovera fasaden? Att ta hand om husets utsida är nästan viktigare än insidan, även om många väljer att renovera kök och badrum innan de tar hand om tak och fasad. Fasaden är den del av ditt hus som får utstå mest slitage från väder och vind. Om du inte underhåller den ordentligt (och med jämna mellanrum) finns det risk för stora skador och problem.

Därför är fasadrenovering viktigt

Det vanligaste är att utföra en fasadrenovering när man märker att slitage och skador har uppstått på fasaden. Om du vet med dig att det finns skador är det viktigt att du försöker åtgärda dessa så snabbt som möjligt. Skjuter du upp arbetet finns det risk för mycket allvarliga konsekvenser. Det kan t.ex. handla om att lösa takpannor ramlar ner på förbipasserande eller att du får problem med röta och fukt som sprider sig i husets konstruktion.

Vad kostar en fasadrenovering?

Hur mycket en fasadrenovering kommer att kosta beror på hur omfattande den är. En fasadrenovering kan innefatta ett flertal olika åtgärder och därför varierar priserna således väldigt kraftigt. Tittar vi t.ex. på en fasad där man använder sig av murputs ligger priserna vanligtvis mellan 1500-3000 kronor per kvadratmeter, där snittpriser ligger på ca 2000 kronor. Har du däremot en fasad i trä är priserna oftast högre och då i snitt på ca 2500 kronor per kvadratmeter.

Krävs bygglov för fasadrenovering?

I vissa fall kan du behöva bygglov när du vill renovera din fasad. Bygglov krävs när du vill ändra färg och material eller om du vill ta bort/lägga till fönster och dörrar. Ska du använda dig av samma färg och samma material som tidigare behöver du i regel inget bygglov.

Vanliga renoveringsmisstag att undvika

I Sverige finns det få saker som är lika populära och trendiga som att renovera hemma. Ja, sanningen är faktiskt att det har blivit en renoveringsboom som aldrig verkar gå ur tiden. Jämför vi nu med då är det tydligt att fler och fler väljer att göra om i sina hem. Det kan bland annat bero på att ROT-avdraget gör det möjligt att sänka kostnaderna, men det kan också handla om att vi har det bättre ställt idag till skillnad från förr.

Ytterligare en orsak till renoveringsboomen är möjligheten till inspiration. Idag kan man hämta inspiration från både bloggar, inredningsmagasin på nätet, byggsajter, fotosidor, sociala media och mycket mer. Det har helt enkelt blivit lättare och mer motiverande att fräscha upp sin bostad. Att det har blivit lättare att få inspiration innebär dock inte att renoveringen kommer att gå smidigt till och sanningen är att det finns ett flertal fallgropar som de allra flesta hamnar i – och som du har möjlighet att undvika!

Vanliga renoveringsfallgropar

Har du renoverat många gånger tidigare har du säkerligen lärt dig ett och ett annat genom åren, men för dig som ska renovera för första gången har vi listat några av de vanligaste fallgroparna som är lätta att undvika – om du vet vilka de är.

Brist på kunskap – Sätt inte igång med en stor och omfattande renovering om du inte har kunskap och erfarenhet för att klara av renoveringens alla moment. Till synes kan det se väldigt enkelt ut att byta kakel eller golv, men det är ett arbete som kräver både kunskap och tid.

Slarv! – Det är lätt att slarva när man gör jobbet själv, men slarv är något som du absolut bör undvika. Skapa inte genvägar som du fuskar dig igenom bara för att du vill bli klar med arbetet mycket snabbare. Det kommer troligtvis bara leda till ett dåligt och ohållbart resultat.

Renovera utifrån din budget – Att renovera utan ekonomin i åtanke är en mycket vanlig (men också farlig) fallgrop. Bara för att din granne har satt in en marmorskiva i köket innebär det inte att din budget kommer att hålla för samma typ av material eller arbeten. Sätt budgeten tidigt och se till att hålla dig till denna i så stor utsträckning som det går.

Bästa tipsen för en lyckad renovering

Det finns många saker som är viktiga att ha i åtanke när du planerar att renovera i ditt hus. En renovering är sällan ett litet projekt och därför är det viktigt att det blir rätt redan från start. Idag väljer många att renovera och bygga om för att höja fastighetens värde, men det kan också handla om att renovera för att förbättra livskvaliteten.

Oavsett varför du vill renovera är det viktigt att du planerar och att du är ute i god tid. Gör inte det klassiska misstaget att renovera i blindo. Med det menar vi att du bara börjar riva, förändra och bygga nytt, utan någon vidare eftertanke. Vi har tagit fram några punkter som fungerar som ett riktigt bra stöd inför din renovering och som gör det lättare att komma igång.

Renoveringstipsen du inte ska vara utan

1. Behöver du bygglov?

I vissa situationer kan det krävas bygglov för att du ska få bygga det du vill. Det kan t.ex. handla om att du vill bygga en helt ny byggnad på din tomt eller om du vill utöka den. Bygglov är även något som du behöver ansöka om i samband med att du vill sätta upp en mur eller ett plank. Kolla upp vad som gäller och vänd dig sedan till den kommun som du tillhör. Kom ihåg att en ansökan kan ta tid att behandla.

2. Undvik svartarbete

Det är lätt att man vill spara in på pengarna och därför väljer att anlita en hantverkare svart, men det är något som vi avråder dig från att göra. Att anlita svart ger mycket stora osäkerheter där problem kan uppstå om allt inte går rätt till. Det kan t.ex. handla om att du blir ersättningsskyldig om det skulle vara så att någon skadar dig eller att din försäkring inte gäller.

3. Planera din budget

Det är inte helt ovanligt att kostnaderna skenar iväg om du inte planerar din budget noga redan från start. När du räknar ut din budget är det viktigt att du tar med alla kostnader, från spikar till brädor och eventuella hantverkskostnader. Fundera även på hur du vill finansiera din renovering. Använder du dig av sparkapital eller behöver du ansöka om ett lån?

4. Kontakta en hantverkare i god tid

Inför större renoveringar eller renoveringar som kräver expertis är det viktigt att du redan tidigt i din planering hittar en bra hantverkare. Kontakta hantverkare som du vet med dig har fått bra recensioner och som är registrerade för F-skatt för ROT-avdrag. Här bör du även be om referenser från tidigare kunder och se till att hämta in offerter från flera olika företag. På så sätt kan du jämföra priserna och bestämma dig i lugn och ro.