Bygga hus från grunden – att tänka på!

Att bygga ett eget hus från grunden är något som många drömmer om. När du bygger ett eget hus har du möjlighet att förverkliga alla dina drömmar och idéer. Du kan således bygga ett hus som kommer att skänka både livskvalitet och glädje till hela din familj och under många år framöver.

Husplacering

Se till att du placerar huset på ett sätt så du utnyttjar marken bäst. Hur ser det ut? Är det sluttande terräng eller är den brant? Hur stor yta har du att arbeta med och finns det några bestämmelser för nyttjandegraden?

Bygg energieffektivt

Det är viktigt att din bostad blir både miljövänlig och energieffektiv, samtidigt som det inte får påverka bruksvärdet. Satsa gärna på fönster med lågt U-värde och som har en bra värmeisolering. Du kan även använda dig av tjockare väggar på huset såväl som djupare fönsternischer.

Ljusinsläpp

Ett hem som är mörkt och murrigt kommer vara svårt att trivas i och därför bör du alltid ta hänsyn till ljusinsläppet. Se till att det finns ordentligt med fönsterytor och glas, utan att grannar får för mycket insyn. Här är det viktigt att du även tänker på värme såväl som solskydd, så att hemmet inte blir en bastu under sommarmånaderna.

Ansök om bygglov – så funkar det

När du ska bygga nytt, göra stora förändringar eller bygga ut behöver du ansöka om ett bygglov. Bygglovet ansöker du om hos byggnadsnämnden i den kommun som du tillhör. Innan du får ett slutbesked är det viktigt att du inte sätter igång med något bygge, eftersom du kan bli tvungen att riva hela arbetet om ansökan inte blir godkänd.

Så kommer du igång med ansökan

Som tidigare nämnt är det byggnadsnämnden som du ska vända dig till när du vill ansöka om ett bygglov. Här är det viktigt att ansökan är skriftlig och att du får med viktig information, t.ex. uppgifter och ritningar. Du använder dig av de blanketter som är specifikt framtagna för ändamålet alternativt ansöker via e-tjänster. Läs mer på Boverkets hemsida.

Bygglov och ansökningsprocess

Att ansöka om ett bygglov kan ta mycket lång tid och därför är det viktigt att du inte drar ut på processen mer än nödvändigt. Föst ska du se till att ha alla uppgifter du behöver till själva ansökan och därefter sker en första bedömning innan du får ditt mottagarbevis. Efter mottagarbeviset ska ansökan prövas och ett besluts ska tas. Byggnadsnämnden ska därefter hålla ett teknisk samråd innan du får ditt startbesked. Slutbeskedet får du först efter byggnadsnämnden gjort ett platsbesök och haft ett slutsamråd.