Vikten av att skriva avtal

När du ska anlita en hantverkare finns det få saker som är lika viktiga som att skriva avtal. Ett avtal är ett bevis på det som du och hantverkaren har kommit överens om och är avgörande om det skulle uppstå en tvist mellan er. Utan ett avtal finns det inget sätt för dig att bevisa varken arbetsomfattning, arbetsmoment, tidsåtgång eller priser som är överenskommet.

Att skriva avtal är A och O, men det är minst lika viktigt att båda parter signerar avtalet. Om endast en av er har skrivit under anses avtalet vara ogiltigt och kan således inte refereras till. Det bästa är alltid att skriva avtal så fort ni har kommit överens om vad det är som ska utföras och du har fått en offert från hantverkaren. Både du och hantverkaren ska sedan erhålla en kopia.

Obs! Se till att du läser igenom avtalet noga innan du väljer att skriva under. Du har rätt att be om att få vänta med signering och kunna titta igenom avtalet i lugn och ro. Det är heller inte ovanligt att be en jurist att titta igenom det innan du signerar.