Renovera fasaden

Är det dags att renovera fasaden? Att ta hand om husets utsida är nästan viktigare än insidan, även om många väljer att renovera kök och badrum innan de tar hand om tak och fasad. Fasaden är den del av ditt hus som får utstå mest slitage från väder och vind. Om du inte underhåller den ordentligt (och med jämna mellanrum) finns det risk för stora skador och problem.

Därför är fasadrenovering viktigt

Det vanligaste är att utföra en fasadrenovering när man märker att slitage och skador har uppstått på fasaden. Om du vet med dig att det finns skador är det viktigt att du försöker åtgärda dessa så snabbt som möjligt. Skjuter du upp arbetet finns det risk för mycket allvarliga konsekvenser. Det kan t.ex. handla om att lösa takpannor ramlar ner på förbipasserande eller att du får problem med röta och fukt som sprider sig i husets konstruktion.

Vad kostar en fasadrenovering?

Hur mycket en fasadrenovering kommer att kosta beror på hur omfattande den är. En fasadrenovering kan innefatta ett flertal olika åtgärder och därför varierar priserna således väldigt kraftigt. Tittar vi t.ex. på en fasad där man använder sig av murputs ligger priserna vanligtvis mellan 1500-3000 kronor per kvadratmeter, där snittpriser ligger på ca 2000 kronor. Har du däremot en fasad i trä är priserna oftast högre och då i snitt på ca 2500 kronor per kvadratmeter.

Krävs bygglov för fasadrenovering?

I vissa fall kan du behöva bygglov när du vill renovera din fasad. Bygglov krävs när du vill ändra färg och material eller om du vill ta bort/lägga till fönster och dörrar. Ska du använda dig av samma färg och samma material som tidigare behöver du i regel inget bygglov.