Renovering och underhåll

När du äger en fastighet är underhåll oerhört viktigt. Det handlar om att hålla din investering i gott skick, annars kan en renovering bli väldigt dyr. Det kan handla om att byta ut gamla fönster, måla eller tapetsera om, fixa fasaden och taket eller få ett nytt kök eller badrum. Det finns en hel del du kan renovera själv medan andra åtgärder som exempelvis elarbete måste utföras av utbildade elektriker. När det gäller att reparera eller lägga nytt tak kan du visserligen göra jobbet själv men det är rekommenderat att anlita en erfaren takläggare så att det blir rätt från början.

Renovera inför en försäljning

När du utför renovering , reparationer samt underhåll inför en försäljning har du rätt att göra avdrag för dina utgifter. Det kan handla om allt från att måla väggar eller byta ut köksluckor och kallas ”avdrag för förbättringsutgifter”. Detta avdrag gäller inte för nybyggda bostäder utan de åtgärder som du vidtar ska förbättra skicket på din bostad.

Fastighetsförvaltning och underhåll

Även för större fastigheter gäller det att se till att hålla ett löpande underhåll och vara beredd på att utföra renovering när det behövs. För att få en bra, effektiv och pålitlig fastighetsförvaltning är det en god idé att kontakta Nabo. Det här är ett företag som erbjuder en heltäckande fastighetsförvaltning med personlig rådgivning och stöd i långsiktig planering av underhåll. Nabo erbjuder professionell förvaltning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fastighetsskötsel är givetvis mycket viktigt men Nabo kan även hjälpa till med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt juridisk rådgivning.

Renovera fasaden

En fastighets utsida är faktiskt viktigare än insidan. Fasaden på ditt hus har en grundläggande funktion och det är att se till att väder och vind inte orsakar skador på din fastighet. En fasad som är i dåligt skick kommer alltså inte kunna skydda ditt hus och du riskerar stora skador som kan bli väldigt dyra att åtgärda. Det kan vara dags för en fasadrenovering när du ser att skador och slitage har börjat uppstå. Hur snabbt du bör åtgärda fasaden beror mycket på vilket skick den är i. Det är inte rekommenderat att skjuta upp en renovering alltför länge om det finns risk för att fukt samt röta kan spridas i huset. Kostnaden för en fasadrenovering beror framförallt på hur omfattande renoveringen behöver vara samt vilket material din husfasad har (till exempel trä eller murputs). Var observant på att du i vissa fall kan behöva bygglov för en fasadrenovering. Bygglov behövs om du kommer att ändra material och färg eller lägga till eller ta bort dörrar eller fönster. Vid en vanlig renovering där du använder samma färg samt material behövs vanligtvis inget bygglov.